Jūs lankotės šioje svetainėje naudodamiesi Internet Explorer 6. Ši naršyklė yra pasenusi.
Siekiant saugesnio ir patikimesnio naršymo rekomenduojama atnaujinti naršyklę:

Firefox / Safari / Opera / Chrome / Internet Explorer 8+

LS-100 atsiuntimai

 • 2015-09-15

  Programinės-aparatinės įrangos naujinimas Versija 1.40

  1. Palaikoma naująją modelio OM-D „PCM įrašytuvo sąsajos“ funkciją. 

  Apie „PCM įrašytuvo sąsajos“ funkciją: 

  Garso laidu, skirtu vaizdui įrašyti, sujungę PCM įrašytuvą ir OM-D kameras, galite įrašyti aukštos garso kokybės vaizdus. Pridedamu USB laidu papildomai sujungus įrašytuvą ir kamerą, funkcija sinchronizuoja įrašą tarp įrašytuvo ir kameros. 

  Palaikomi prietaisai: 

  PCM įrašytuvas: LS-100 

  Beveidrodės sistemos kamera: E-M1, E-M5 II markė (reikalauja OM-D, turinčio naujausią programinę-aparatinę įrangą) 

  2. Pagerina stabilumą 

  Atsisiųsti
 •  

  2015-04-13

  Programinės-aparatinės įrangos naujinimas Versija 1.30

  1. Pridedama užprogramuoto tono funkcija. 

   

  2. Pagerinamas sistemos stabilumas. 

 •  

  2013-04-02

  Pagalba balsu Versija 1.20

  Programinė įranga atnaujina balso vedlio duomenis 

  Jūs galite keisti balso vedlio duomenis kiekvienai kalbai 

  Norėdami pakeisti balso vedlį, galite atsisiųsti programą ir instrukcijas. 

  Klientų, kurie atnaujino programinės įrangos versiją iki 1.20 ar naujasnės, prašome taip pat atnaujinti balso vedlį. 

  Atsisiųsti
 • Versija 1.11, lyginant su 1.20

  Įrašant daugybinių takelių režimu garsas sklinda kartu iš R ir L kanalų.

  Daugybinių takelių ekrane galima ištrinti takelio failą pasitelkiant trynimo mygtuką.

  Įrašo papildymo arba perklausos sinchronizavimo režime rodomas papildomo failo ilgis vietoj likusio laiko.

  Naujo įrašo pradžia sinchronizuojama su taktomačio dūžiu daugybinių takelių režime.

  Registratoriaus režimas papildytas „failų dalijimo“ galimybe.

  Taktomačio dūžių nustatymo meniu papildytas trimis pasirinkimais.

  Taktomačio garso nustatymas papildytas dvejais pasirinkimais.

  Automatiškai parenkamas įmontuoto mikrofono optimalus įrašymo lygis derintojo ir Lizažu režime.

  * Su šiuo programinės aparatinės įrangos išleidimu atnaujinta instrukcija.

  Versija 1.10, lyginant su 1.11

  Pagerina įrašymo lygio indikatoriaus tikslumą daugialypių takelių režimu, kai naudojami XLR mikrofonai.

  Versija 1.00, lyginant su 1.10

  Pagerina funkcijos „Rec Monitor“ delsą.

  Suteikia diktofonui galimybę įrašyti ir perklausyti garsą tuo pačiu metu, jei įrašymo pauzės arba daugialypių takelių režimu paspaudžiamas REC arba PLAY mygtukas.

  Prideda galimybę įjungti perklausos pauzę daugialypių takelių režimu.

  Ištaiso problemą, dėl kurios, jei įrašoma buvo ilgai, diktofonas imdavo rodyti neteisingą likusią įrašo trukmę.

  Ištaiso problemą, dėl kurios daugialypių takelių režimu nebuvo galima tinkamai nustatyti „Solo“ funkcijos.

  Ištaiso problemą, dėl kurios, jei naudojama 64 GB SDXC kortelė, diktofonas įrašydavo neteisingą įrašo sukūrimo datą ir laiką.

  Prideda galimybę paleisti įrašymą, kai nuotolinio valdymo pultelio REC mygtukas paspaudžiamas tik vieną kartą.

  Pakeičia nuostatą taip, kad LCD ekranas nebūtų išjungiamas, jei diktofonas veikia taktomačio, derintuvo, Lisažu, meniu režimu arba yra prijungtas prie kompiuterio.

  Pagerina sistemos stabilumą.

 • 2000-01-01

  Programinės aparatinės įrangos atnaujinimo instrukcija


  Kaip sužinoti diktofono mikroprogramos versiją.

  Jei norite sužinoti LS-100 mikroprogramos versiją, atlikite šiuos veiksmus:

  1. Pradžios ekrane paspauskite mygtuką [MENU].

  2. Kelis kartus paspauskite rodyklės dešinėn mygtuką, kad pasirinktumėte įrenginio meniu, nurodytą veržliarakčio ir plaktuko piktograma.

  3. Kelis kartus paspauskite mygtuką [-], kad pasirinktumėte „System Info“, tada paspauskite [OK].

  Šiame ekrane parodomas diktofono modelio numeris, mikroprogramos versija ir serijos numeris.


  Bendros atsargumo priemonės

  Prieš pradėdami diktofono mikroprogramos atnaujinimą perskaitykite toliau pateiktus nurodymus dėl atsargumo priemonių:

  - Prieš paleisdami atnaujinimo programą padarykite failų, esančių diktofone, atsarginę kopiją.

  - Ši mikroprogramos atnaujinimo programa skirta naudoti tik su skaitmeniniu diktofonu „Olympus LS-100“.

  - Kol veikia mikroprogramos atnaujinimo programa, jokiu būdu neišjunkite kompiuterio.

  - Kol veikia mikroprogramos atnaujinimo programa, jokiu būdu neišjunkite diktofono ir neatjunkite USB kabelio.


  Įdiegimo instrukcijos

  Jei norite atnaujinti LS-100 mikroprogramą arba orientavimo balsu funkciją, atlikite šiuos veiksmus:

  1. Atsisiųskite naujinio failą.

  2. Diktofoną pateiktu USB kabeliu prijunkite prie kompiuterio, kuriame būtų įdiegta palaikoma operacinė sistema. Palaukite, kol diktofono LCD ekrane bus parodytas užrašas „Remote“.

  3. Uždarykite visas kompiuteryje veikiančias programas.

  4. Dukart spustelėkite naujinio failą, kad atnaujinimas būtų pradėtas.

  5. Vadovaukitės ekrane pateikiamais nurodymais.

  6. Kai atnaujinimas užbaigiamas, palaukite, kol diktofono LCD ekrane bus parodytas užrašas „Remote“, tada diktofoną atjunkite.

  7. Patikrinkite, ar mikroprogramos versijos skaičius pakeistas į naująjį.

 • Naudojimo instrukcija

  Atsisiųsti