Jūs lankotės šioje svetainėje naudodamiesi Internet Explorer 6. Ši naršyklė yra pasenusi.
Siekiant saugesnio ir patikimesnio naršymo rekomenduojama atnaujinti naršyklę:

Firefox / Safari / Opera / Chrome / Internet Explorer 8+

Informacija apie lygiagretųjį importą (vadinamą „pilkąja rinka“)

Kas yra lygiagretusis importas?

Lygiagrečiuoju importu vadinamas dažniausiai naudojamas komercinių prekių nukreipimo į platinimo kanalus būdas, kuris nėra patvirtintas gamintojo. Tarptautinis gamintojo oficialusis platinimo tinklas yra apeinamas. Lygiagretusis importas, vadinamas „pilkuoju importu“ ar „pilkąja rinka“, vykdomas be „OM Digital Solutions“ duoto sutikimo, ir tokie produktai nėra skirti parduoti Europoje.

„OM Digital Solutions“ dirba tiktai su įgaliotaisiais platintojais ir pardavėjais, kurie platina produktus „OM Digital Solutions“ vardu. Įgaliotųjų pardavėjų sąrašą rasite mūsų svetainės dalyje „Dealer Locator“.

Kokie yra Europos rinkai skirtų produktų privalumai?

Produktai, kurie yra skirti parduoti Europoje, atitinka Europos reikalavimus, susijusius su vartotojų apsauga. Naudojimo instrukcijos ir saugos instrukcijos pateikiamos raštu vietinėmis kalbomis, kad būtų aiškiai jums suprantamos. Be to, galite kreiptis dėl savo „OM Digital Solutions“ produkto garantinio remonto į įgaliotąjį kvalifikuotą aptarnavimo centrą. Taip taupote pinigus, kuriuos priešingu atveju turėtumėte mokėti iš savo kišenės. Produktai, kurie yra skirti parduoti Europoje, pateikiami su Europai pritaikytais priedais. Nereikia atskirai pirkti brangių pritaikymo priedų.

Kaip atskirti lygiagretųjį importą?

Pirmasis požymis yra pardavimo kaina. Lygiagrečiojo importo pardavimo kaina dažnai yra gerokai žemesnė už rekomenduojamą mažmeninio pardavimo kainą. Be to, produktas ne visada pristatomas originalioj pakuotėje.

Apsipirkdami internetu būkite ypač atsargūs. „OM Digital Solutions“ produktus visada išsiunčia iš vadinamosios Europos Ekonominės Erdvės (EEE). Į Europos Ekonominę Erdvę įeina Austrija, Belgija, Bulgarija, Kroatija, Kipras, Čekija, Danija, Estija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Vengrija, Islandija, Airija, Italija, Latvija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija , Ispanija, Švedija, Jungtinė Karalystė, Lichtenšteinas ir Norvegija. Jei „OM Digital Solutions“ produktas yra išsiųstas, pvz., iš Azijos, tai tikrai yra lygiagretus importas.

Kai kuriais atvejais pardavėjas netinkamai išmuitina lygiagretų importą ir nesumoka mokesčių pagal taikomus įstatymus ir reglamentus. Tada importo arba kliento muitus turėsite sumokėti jūs.

Pristatymo aprėptis taip pat gali būti įtartina. „OM Digital Solutions“ produkto pristatymo aprėptį EEE visada sudaro tie patys elementai. Lygiagretaus importo atveju gali skirtis tiekiamų priedų pobūdis ir aprėptis, lyginant su gaunamais iš oficialios „OM Digital Solutions“ prduotuvės, ir jie gali būti netinkami Europos rinkai.

Be to, reikia atidžiai patikrinti kiekvieno produkto garantijos kortelę. Jei iškart akivaizdu, kad garantijos kortelę išdavė ne „OM Digital Solutions“, „Olympus“ arba jos trūksta, įsigytas lygiagretaus importo produktas. Čia pateiktas mūsų garantijos kortelės pavyzdys.

Kokios pirkimo iš lygiagrečiojo importo pardavėjo pasekmės asmeniškai man?

1. Nėra garantijos.
2. Produkto negalima registruoti panašioms ar papildomoms paslaugoms.
3. Negalima dalyvauti Europai skirtose akcijose.
4. Gali būti sudėtinga kreiptis į pardavėją dėl pinigų grąžinimo, jei įmonė yra už Europos Ekonominės Zonos ribų.